Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy Ambusto.pl przez Ambusto Sp. z o.o.

Administrator danych osobowych dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z witryny https://ambusto.pl i dokonywania zakupów w ramach Sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania. 

Administrator, zgodnie z wymogami prawa, zarejestrował zbiór danych osobowych w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, pod numerem 

§1 Administrator Danych Osobowych

Dane osobowe przekazywane nam przez Państwa w związku z rejestracją i korzystaniem ze Sklepu Internetowego sklep.ambusto.pl są przetwarzane przez firmę Ambusto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 231 E,F, 53-234 Wrocław, wpisaną pod numerem 0000539701 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 894-305-90-57, REGON: 360600758, która jest administratorem tych danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

Kontakt z Administratorem można uzyskać pod numerem telefonu Infolinii Konsumenckiej (Infolinii): +48 71 307 07 05 lub korzystając z adresu poczty elektronicznej: [email protected]

§2 Dane osobowe zbierane przez Sklep Internetowy

Sklep internetowy zbiera następujące dane osobowe:

imię i nazwisko,

adres zamieszkania,

adres do wysyłki, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,

numer telefonu,

adres e-mail,

data urodzenia.

 Ponadto, Sklep Internetowy może zbierać od użytkowników, nie będących jednocześnie konsumentami, następujące informacje: 

nazwa firmy,

numer identyfikacji podatkowej (NIP).

§3 Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe, które nam Państwo powierzają, w szczególności imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane są:

w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych przez Państwa zamówień,

w celu realizacji składanych przez Państwa zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego sklep.ambusto.pl oraz w celu realizacji indywidualnych zamówień,

w celu rozpatrywania składanych przez Państwa reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru),

jeżeli wyrażą Państwo zgodę na otrzymywanie od nas informacji marketingowych, w tym przesyłanie przez nas drogą elektroniczną informacji handlowych, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez nas również w celu przekazywania informacji o naszym sklepie, ofercie i promocjach.

§4 Udostępnianie informacji

W przypadku Klientów, którzy korzystają z usług dostawy Produktu do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klientów w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy wybranemu przewoźnikowi:

DHL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Osmańska 2, 02-823 Warszawa) numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS: 0000047237

DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa) numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS: 0000028368

POCZTA POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa) numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS: 0000334972

W przypadku Klientów, którzy korzystają z płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klientów jedynie pośrednikowi wybranemu przez Klienta i to jedynie w takim zakresie jaki niezbędny jest do dokonania przez Klienta płatności za ich pośrednictwem. Pośrednikiem dostępnym w Sklepie Internetowym jest:

Dotpay S.A. z  siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych,  kapitale wpłaconym 4.000.000,00 złotych, na podstawie Regulaminu usług dostępnego pod adresem: http://www.dotpay.pl/o_serwisie/regulaminy/.  

§5 Dobrowolność przekazywania danych osobowych i prawo wglądu w te dane oraz dokonania ich zmiany bądź usunięcia

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych może uniemożliwić nam świadczenie Państwu usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Państwa zakupów w Sklepie Internetowym sklep.ambusto.pl.

Powierzając nam Państwa dane osobowe macie Państwo prawo wglądu do nich, prawo żądania ich aktualizacji oraz prawo żądania ich usunięcia. Dane osobowe podane przez Państwa można samodzielnie edytować i usuwać (zakładka „Moje konto”). Mogą Państwo również zwrócić się do nas z żądaniem usunięcia całego konta Klienta poprzez wysłanie stosownej prośby na adres e-mail: [email protected] z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym. Jeśli chcieliby Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera to można to zrobić samodzielnie (strona główna Sklepu Internetowego), bądź kontaktując się z Obsługą klienta z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym.

§6 Zasady bezpieczeństwa

Ambusto Sp. z o.o. zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Ponadto dokładamy szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:

poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,

uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,

adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe,

dokładne i aktualne,

nie przechowywane dłużej niż to konieczne,

przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom (których dotyczą), w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania,

bezpiecznie przechowywane,

nie transferowane bez odpowiedniej ochrony. 

§7 Wykorzystanie plików cookies

Podczas korzystania przez Państwa ze sklepu Ambusto na Państwa urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze sklepu tzw. pliki cookie. Dzięki zapisaniu tych plików na Państwa urządzeniu możliwe jest m. in. zapamiętanie danych logowania, dzięki czemu nie trzeba każdorazowo wpisywać loginu i hasła, zapamiętanie towarów dodanych przez Państwa do koszyka, czy dostosowanie treści strony do Państwa zainteresowań. Dzięki plikom cookie możliwe jest zbieranie anonimowych danych statystycznych, co umożliwia nam rozwijanie sklepu zgodnie z preferencjami naszych Klientów. 

Pliki cookie nie zawierają danych identyfikujących. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla Państwa urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. 

Sklep wykorzystuje następujące pliki cookie: 

Pliki niezbędne do działania sklepu - pliki te umożliwiają jego prawidłowe działanie, logowanie, nawigowanie, dokonywanie zakupów. Bez ich zapisania na Państwa urządzeniu korzystanie ze sklepu jest niemożliwe; 

Pliki zapewniające bezpieczeństwo transakcji dokonywanych w obrębie sklepu. Brak tych plików uniemożliwi bezpieczne dokonanie transakcji; 

Pliki statystyczne - umożliwiają zbieranie przez nas informacji statystycznych na temat sposobu korzystania ze sklepu; 

Pliki funkcjonalne - pliki umożliwiające zapamiętanie Państwa ustawień i preferencji. Dzięki zapisaniu tych plików na Państwa urządzeniu m. in. nie trzeba będzie każdorazowo wpisywać loginu i hasła, zostaną wyświetlone produkty dostosowane do Państwa zainteresowań itp.; 

W każdej chwili można wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Może to spowodować jednak utrudnienia w korzystaniu ze sklepu.