×
Bezpieczeństwo użytkowania

Bezpieczeństwo użytkowania

Biokominki są to urządzenia całkowicie bezpieczne. Ich przyjazny proces spalania wynika z faktu, że są one zasilane biopaliwem na bazie etanolu, którego skład jest odpowiednio dobrany i wypala się niemal w 100%. W wyniku spalania biopłynu powstaje jedynie para wodna oraz dwutlenek węgla, który wytwarzany w ilościach podobnych do tych wydzielanych przez dorosłego człowieka nie stanowi zagrożenia. Para wodna wpływa na wzrost wilgotności powietrza, co jest zjawiskiem niezwykle korzystnym dla zdrowia.

Ponadto, w czasie użytkowania nie wydziela się dym, ani żaden zapach. Obsługa biokominka jest o wiele wygodniejsza i bezpieczniejsza niż użytkowanie tradycyjnego kominka. Ponadto rozwiązania konstrukcyjne i dodatkowe wyposażenie gwarantują bezpieczeństwo użytkowania. Biokominki wykonuje  się z wysokiej jakości niepalnych materiałów, takich jak stal, szkło, kamień czy ceramika. Wykonanie zapewnia długotrwałe działanie oraz znikome zużycie materiałów.

Co więcej, większość dostępnych na rynku modeli wyposażona jest w rozwiązania, które zapewniają dostarczanie paliwa do paleniska w sposób zabezpieczający przed cofaniem się paliwa, czyli ewentualnym dotarciem ognia do paleniska. Pojemnik na paliwo odizolowany jest od samego paleniska, transport biopaliwa odbywa się więc poprzez pośrednie przewody, dzięki czemu nie dochodzi do niekontrolowanego rozprzestrzenienia się ognia. Bezpieczeństwo również zapewniają odpowiednie certyfikaty i gwarancje udzielane przez producentów. Należy jednak pamiętać, aby korzystać z biokominka prawidłowo, zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcją obsługi oraz zaleceniami producenta, ponieważ jedynie to zapewnia całkowite bezpieczeństwo użytkowania.